TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri

Okunma Sayısı : 125 26. 02. 2023

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri

Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından yayınlanan İl Genç ve Kadın Girişimci Kurullarının Kuruluşu ile Seçimine yönelik çalışma usul ve esasları kapsamında, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Türkiye genelinde Oda ve Borsalarda 19 Ekim 2023 Perşembe günü10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu'na üye olmak isteyen borsamız üyelerinin, 8 Eylül 2023 tarihine kadar TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi (http://girisimcilik.tobb.org.tr/) üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mersin İl Kadın Girişimciler Kuruluna üye olmak isteyen borsamız üyesi kadın girişimcilerimizin; Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişi ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.

Mersin İl Genç Girişimciler Kuruluna üye olmak isteyen borsamız üyesi genç girişimcilerimizin ise; 18 yaşından gün almış, 40 yaşından gün almamış olması ve Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.

İl Girişimci Kurullarında yer almak isteyen üyelerimize önemle duyurulur.

Başvuru : (http://girisimcilik.tobb.org.tr/)

Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2023

Saygılarımızla

Mersin Ticaret Borsası

Ek : 

·TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İlKadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları

·TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar

·TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İlGenç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları

·TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar

·Seçim Takvimi