Politikalarımız

Politikalarımız

KALİTE VE AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak, kurumsal kaynaklarını sürekli geliştiren ve iyileştiren, sunduğu hizmetlerde, yürüttüğü faaliyetlerde başta üyeleri olmak üzere, tüm taraflara değer sağlayan bir kurum olmak. 


MALİ POLİTİKAMIZ

Borsamız; gelir ve giderlerini kuruluş amacına uygun, muhasebe ilkelerine bağlı, şeffaf ve verimlilik ile denk bütçe ilkelerine göre kullanan bir kurumdur. 

Fayda maliyet karşılaştırılmasında artı değerlerini, TOBB Akreditasyon Standardının kılavuzluğunda, vizyonuna ve stratejik planına uygun olarak üyelerine ve Mersin’e katma değer sağlamak için harcayarak, tüm tarafların memnuniyetini sağlayacaktır. 


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Borsamız;
• Liyakat esaslarına göre çalışanlarını seçen ve onlarla sürekli birlikteliği hedefleyen,
• Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmayan,
• Personeline, çağın gerekliliklerine uygun mesleki, sosyal ve kültürel olanak sağlayan
• Stratejik ve hedef odaklı çalışan,
• Objektif olarak üstün performansı değerlendiren,
• Bu yolla hizmet kalitesini, personel ve üye memnuniyetini artıran,
Bir kurumdur.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
Borsamız;
Üyelerinden ve paydaşlarından gelen geri beslemeleri iyileştirme fırsatı olarak ele alan 

  • Bunları hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle değerlendiren, 
  • ISO 10002 Şikâyetleri Ele Alma Kılavuzu ve ilkelerine uygun çözümler üreten, 
  • Çözdüğü hiçbir talep, öneri, şikâyet için herhangi maddi bir karşılık almayan, 
  • Kurulu şikâyet yönetimi sistemini gözden geçirerek, memnuniyet düzeyini sürekli arttıran, 
  • Üyelerine iş geliştirme konusunda öneriler, projeler, destekler konusunda danışmanlıklar sağlayan, 
  • Başarı üyeleri ile diğer üyelerini buluşturarak örnek girişimlerde bulunulmasını sağlayan, 
    bir kurumdur.

 


HABERLEŞME YAYIN POLİTİKAMIZ

Mersin Ticaret Borsası’nın temel haberleşme ve iletişim politikası; gelişen teknolojik haberleşme ve iletişim olanaklarını kullanarak, üyelerimizi ilgilendiren sektörlerdeki gelişmeleri ve yenilikleri, doğru ve objektif bir şekilde, üyelerine, paydaşlarına ve kamuoyuna en hızlı şekilde ve zamanında ulaştırarak katma değer sağlamaktır. 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKAMIZ

Üye ve paydaşlarına küresel şartlarda hızlı ve kaliteli hizmet vermek için teknolojik gelişmeleri takip eden, altyapısını sürekli yenileyen ve geliştiren, güncellediği yazılım ve donanım altyapısıyla, kaliteli hizmet ve veri üreten, bunları paylaşan, her türlü kişisel verilerin gizliliğini sağlamış ve bilgi güvenliği risklerini bertaraf etmiş bir borsa olmaktır. 

 

04.04.2019