İK Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız

 

Borsamız;

• Liyakat esaslarına göre çalışanlarını seçen ve onlarla sürekli birlikteliği hedefleyen,
• Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmayan,
• Personeline, çağın gerekliliklerine uygun mesleki, sosyal ve kültürel olanak sağlayan
• Stratejik ve hedef odaklı çalışan,
• Objektif olarak üstün performansı değerlendiren,
• Bu yolla hizmet kalitesini, personel ve üye memnuniyetini artıran,
Bir kurumdur.